مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٧ دی ۱۳۸۸

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،فروردین- اردیبهشت 1386; 14(ویژه نامه منابع طبیعی (ضمیمه)):91-99.

چکیده:

با تاکید بر نقش بسته بندی، رفتار مصرفی 316 خانوار با نمونه آماری مستقل در هر یک از مناطق 22 گانه شهر تهران در بهار سال 1384 بررسی گردید. در روش آماری بر حسب نوع سوال و آماره بکار رفته در تحلیل استنباطی پژوهش برای آماره های ناپارامتریک: از آزمون های فریدمن، کای دو و آماره های پارامتریک شامل: آماره Z (توزیع نرمال) و در نهایت ضریب فی کرامر استفاده شد، بطوری که رابطه معنی داری بین سطوح درآمدی خانوارها تهرانی و گرایش مصرفی آنها وجود نداشت و عواملی مانند کیفیت و تازگی و بهداشتی بودن محل توزیع بیشترین نقش را در تصمیم خرید آنها داشتند. قیمت آبزیان و بسته بندی مطلوب، اولویتی برابر داشتند و 62.3 درصد ترجیح می دادند آبزیان را بسته بندی شده خریداری کنند. مصرف سرانه هر فرد در شهر تهران 3.46 کیلوگرم برآورد شد. مصرف کنندگان آبزان بسته بندی شده خواهان درج ارزش غذایی و افزایش توانایی مدت نگهداری بسته، درج زمان تولید، کد بهداشتی و داشتن بر چسب معتبر و اطلاعت در مورد طبخ آبزیان و راحت باز شدن بسته بندی هستند. گرایش مصرف خانوارها به علت افزایش جمعیت آنان و قیمت آبزیان در نتیجه کاهش ذخایر دریای و بهره برداری از آنها، به سمت آبزیان پرورشی بخصوص قزل آلا سوق یافته است. پس رفتار مصرف کنندگان و تصمیم خرید آنها متاثر از اقتصاد روز و جهت گیری های شیلات در توسعه آبزی پروری بوده است. عدم اطمینان از تازگی و بهداشتی بودن آبزیان نیز از دلایل عمده عدم مصرف آن است، که باعث گرایش شهروندان به خرید از نمایندگی هیا شیلات شده است که نیازمند تبلیغات و هدایت مصرف کنندگان به سوی سایر مکان های معتبر توزیع است. این تحقیق لزوم مدیریت بازاریابی با استفاده از تحقیقات بازاریابی و افزایش اطلاع رسانی در جهت آگاهی دادن به مزایای بسته بندی در جهت کاهش ضایعات و ایجاد ارزش افزوده و ساماندهی کانال های توزیع را برای افزایش مصرف سرانه خاطر نشان می سازد و بر ایجاد آژانس های اطلاع رسانی و تحقیقات بازاریابی و پژوهش بیشتر در این زمینه تاکید می نماید.

 http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5141386v0110.pdf

 

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۳ دی ۱۳۸۸

به یاد استاد فقید و معظم شیلات ایران شادروان دکتر امین کیوان

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در ابتدای کمال. بنگر که چگونه می افتی. چون برگی زرد، یا سیبی سرخ" کنفسیوس"

 

روزنامه ایران، شماره ٣٨١٨  ١/١٠/١٣٨۶

به یاد پدر علم شیلات ایران

مردى که در آب ها مى زیست

 

دکتر امین کیوان، استاد معظم شیلات، افسر بهدارى نیروى دریایى شمال، نوه دخترى یکى از آزادیخواهان گیلان مرحوم قربانعلى خان بلند بخش و فرزند جناب حسن فتحعلى زاده، در سال ۱۳۰۸ به مقتضاى مأموریت پدرش در شیلات در شهر آستارا دیده به جهان گشود. اجداد پدرى او از اهالى لنکران بودند که پس از جنگ هاى سیزده ساله ایران و روس در زمان فتحعلى شاه قاجار و جدا شدن یکسرى از شهرها، به استان گیلان روى آوردند. پدر ایشان به دلیل کسب و کار تجارت و آشنایى به زبان روسى به استخدام شیلات در آمد. تحصیلات ابتدایى و نیمى از تحصیلات متوسطه خود را در انزلى گذراند و رتبه اول را در دبیرستان فردوسى این شهر کسب نمود. سال چهارم متوسطه به دبیرستان نظام رفت و در پنجم متوسطه سر گروهبان کل و ارشد شبانه روزى این دبیرستان شد و همواره جویاى دریا و خدمت رسانى به آن بود. در ششم متوسطه، رشته طبیعى را انتخاب نمود و با تشکیل رشته ماهى شناسى و شیلات به دانشکده دامپزشکى دانشگاه تهران پیوست. ابتدا به دلیل ممنوعیت نظامیان در شرکت در کنکور به ناچار وارد دانشکده افسرى شد، ولى دل از دریا برنداشت. در دانشکده افسرى ارشد کل سال اول پیاده نظام گردید و پس از طى شرایط سخت انضباطى سه ماهه با نظر فرماندهان در کنکور دانشکده دامپزشکى شرکت نمود و در نهایت با موضوع طبقه بندى زیست شناسى ماهیان مولد خاویارى دریاى خزر و تکنولوژى آن با درجه ممتاز درجه دکتراى خود را به پایان برد و به دلیل عدم امکان تحصیل در این رشته در کشور مجبور به ترک وطن شد. در ارتش حائز رتبه اول براى اعزام به کشور فرانسه براى گذراندن دوره تخصصى علوم آزمایشگاهى تشخیص طبى گردید. تصمیم گرفت در رشته بیولوژى دریا و شیلات نیز ادامه تحصیل دهد که به دلیل نبود ارز توسط دولت تا مدت سه سال موفق به عزیمت نگردید، تا این که در سال ۱۳۳۵ مسئولیت ریاست آزمایشگاه و بازرسى بهداشتى مواد غذایى نیروى دریایى شمال را در انزلى پذیرفت. در سال ۱۳۴۲ پس از دریافت دکتراى بیولوژى دریا با گرایش ایمولوژى از دانشگاه پاریس و تخصص علوم آزمایشگاهى از انستیتو پاستور دانشکده پزشکى پاریس به کشور بازگشت و مسئولیت تحقیقاتى را در آزمایشگاه کنترل مواد غذایى ارتش برعهده گرفت.

تحقیقات خود را با نشر نتایج تحقیقاتى در خصوص «برنج شناسى و طرز بازرسى برنج» ادامه داد و به دلیل جلوگیرى از خسارات اقتصادى که هر ساله در این خصوص به ارتش کشور وارد مى شد موفق به دریافت نشان دانش گردید. او سپس روش هاى میکروب شناسى را در کارخانجات کنسرو ترویج نمود و کارخانه پایلوت کنسرو سازى را براى مواقع جنگى طراحى و تأسیس نمود که منجر به دریافت نشان ابن سینا و رازى گردید.

از سال ۱۳۴۹ بنا به درخواست نیروى دریایى به عنوان رئیس آزمایشگاه مرکزى، آزمایشگاه هاى تشخیص طبى بهدارى در شمال و جنوب کشور را ایجاد و فعال نمود. سال ۱۳۵۸ ریاست بیمارستان مرکزى و با اوجگیرى جنگ تحمیلى ایران و عراق سرپرستى بهدارى نیروى دریایى را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۲ در کمال افتخار به خدمات نظامى خود در لواى خدمات انسانى پایان داد.

او همزمان با فعالیت هایش در ارتش به عنوان مشاور عالى فنى شرکت شیلات جنوب از سال ۱۳۴۲ در این شرکت تا سال ۱۳۵۲ خدمت نمود و تا سال ۱۳۵۸ به عنوان مدیر امور صید و ناوگان صیادى و به عنوان عضو فنى هیأت مدیره و معاون تحقیقاتى و فنى شرکت شیلات جنوب به کار خود ادامه داد و به نوعى پایه هاى شیلات جنوب کشور را بنیان نهاد.

ایشان علاوه بر منشأ خدمات پایه در امور نظامى، پزشکى و امور تحقیقاتى در عرصه علوم و صنایع غذایى که تربیت و پرورش شاگردان زیادى را به همراه داشته است پایه گذار و هدایتگر سکان شیلات جنوب ایران، استاد محقق در دانشگاه تهران، مؤسس دپارتمان ماهى شناسى و صنایع شیلاتى در دانشکده علوم تغذیه انستیتو خوار و بار و تغذیه ایران (در دانشگاه شهید بهشتى فعلى)، مشاور عالى در موضوعات کلان شیلاتى و بنیانگذار و راهگشاى رشته هاى شیلات کشور بالاخص در ایجاد نخستین رشته شیلات در دانشگاه آزاد اسلامى واحد شرق گیلان در لاهیجان در سال ۱۳۶۸ و سکاندارى رشته شیلات در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامى و اشاعه و پشتیبانى آن در اقصى نقاط کشور بوده است.

تهیه طرح هاى متعدد از جمله تهیه نخستین آئین نامه صید ماهى در آبهاى جنوب، ایجاد ناوگان صید میگو در شیلات جنوب، ایجاد انستیتوى تحقیقاتى علمى و فنى ماهیگیرى شیلات جنوب، نماینده ایران در کمیته هاى فنى سازمان خوار و بار کشاورزى (فائو) در موضوعات شیلاتى آبهاى جنوب ، مشارکت در تهیه کتاب طبقه بندى ماهیان خلیج فارس و دریاى عمان با کمک فائو و نگارش، تدوین و هدایت کتب، مقالات و پایان نامه هاى متعدد در سطح کشور و مهم تر، تلفیق علم و تجربه وافر در علوم مرتبط در جهت هدایت متخصصین و کمک به توسعه کشور و رفاه مردم تنها بخشى از خدمات این انسان برجسته بوده است. تحقیقات ایشان در تعیین گروه خونى برخى ماهیان و تعیین نژاد آبزیان در عرصه بین المللى از افتخارات کشور و شاگردان این فقید سعید محسوب مى شود.

وجود خدمات اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، کارشناسان و اساتید این کشور در عرصه خدمات علمى و اجرایى کشور مرهون تلاش هاى خستگى ناپذیر این مرد در امر توسعه کشور، آموزش و پرورش جوانان و هدایت مجامع علمى این مرز و بوم بوده، به طورى که در سال ۱۳۶۶ پیرو تلاش هاى خستگى ناپذیر خدمت رسانى به جامعه علمى کشور درجه دکتراى دولتى خود را از دانشگاه پیر مارى کورى پاریس در رشته زیست شناسى دریایى به پایان رساند و با خدمات خود به عنوان استاد محقق در دانشکده منابع طبیعى دانشگاه تهران ادامه داد. ضمن تدریس و راهنمایى دانشجویان، کتاب هاى ارزشمندى از جمله «ماهیان خاویارى ایران» را به یادگار گذاشتند و همواره در کنار خدمات رسانى پزشکى در آزمایشگاه تشخیص طبى خود با روحیه اى پذیرا و بشاش آماده پاسخگویى به دانشجویان علاقه مند بود.

اینجانب به عنوان شاگرد کوچک استاد همواره موفقیت هاى زندگى را مرهون نصایح و راهنمایى هاى ارزشمند این انسان والامقام و میهن پرست دانسته و آرزومند سر بلندى روز افزون سایر دانشجویان و توسعه پایدار شیلات و آبادانى کشور و جاودانگى نام و حیات خلیج همیشه فارس با یاد خاطره انگیز استادمان هستم. به یاد او که مى گفت: فرزندانم به دریاى خزر و خلیج فارس اکتفا نکنید، شمال اقیانوس هند هم حوضچه و استخر شماست.

ایشان اعتقاد داشتند کوشش و پژوهش اصلى ترین فاکتور زندگى است و همواره دانشجویان خود را مانند فرزندى در جهت کسب علم و خدمت رسانى به میهن تشویق مى نمودند و مى فرمودند بایستى جاده هاى ناهموار را براى خدمت سایرین باز کرد. آبهاى ایران را چون گوهر و نگینى مى دانستند که بهره ورى از آن راهگشاى توسعه کشور است و همواره مى خواستند که دانشجویانش بر درخشش آن بیفزایند، چه بسا این محقق نام آور در آستانه روز پژوهش در حین ارائه سخنرانى مقاله علمى در همایش «مطالعه تالاب ها و آبهاى داخلى شمال کشور» در ۲۴ آذر ماه سال جارى در محل دوران کودکى خود به دیار باقى شتافت و جاودانه ماند. روحش شاد، راهش پاینده

 

http://www.magiran.com/ppdf/2825/p0282538180081.pdf

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۳ دی ۱۳۸۸

نویسندگان: دکتر قباد آذری تاکامی، مهندس افشین عادلی، دکتر رضا شهیدی‏۱۳۷۹

چکیده :
برای شناخت بهترین مولدهای ماده کپور نقره ای بر روی 186 مولد ماده ، ریخت سنجی و اندازه گیری صفات تولید مثلی انجام شد. و از میان آنها 9 مولد براساس ضریب چاقی جهت بررسیهای بعدی انتخاب شدند. پارامترهای اندازه گیری شده عبارت اند از : طول کل ، طول استاندارد ، وزن بدن ، ضریب فولتون ، ارتفاع بدن ، نسبت فربهی بدن ، طول سر و سن ، پس از تکثیر مصنوعی مولدین مشخصات تخمها و مراحل انکوباسیون شامل میزان باقیماندگی تخم در دوره انکوباسیون ، وزن تخمدان ، هم آوری کاری ، هم آوری نسبی ، درصد تخمهای لقاح یافته و لاروهای حاصل بررسی شدند. در مورد هر مولد ماده عملیات تکثیر مصنوعی به طور مجزا انجام گرفت. لاروهای حاصله در استخرهای خاکی جداگانه جهت تعیین کیفیت بچه ماهیان تا مرحله انگشت قد ، پرورش داده شدند. با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر مناسب بودن مولدین +5 ، +6 و +7 ساله بررسی روی این سه رده سنی که به ترتیب مولدین مربوطه ضریب فولتون معادل 2/2K> ، 2K< و 2/2<K<2 داشتند صورت گرفت . مولدین با ضریب فولتون بیشتر از 2/2 نسبتاً از لحاظ سلامتی و بقاء و سایر مواردی که در گزینش مولد ماده خوب در نظر گرفته میشود برتری داشتند.

http://journals.ut.ac.ir/download?service=articleFileService&f=I32Cq6YooqE%3D

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۱ دی ۱۳۸۸

این کتاب توسط نشر علوم کشاورزی در سال های ١٣٧٨، ١٣٨١ و ١٣٨۵ سه نوبت در قطع رقعیچاپ شده است . از کتاب های مرجع رشته شیلات است که توسط اس. پی . بیسواس در سال ١٩٩٩ میلادی نوشته و به فارسی ترجمه شده است. توجه به مسائل پایهای زیست شناسی ماهی و لازمه اطلاع  کارشناسان شیلاتی از مطالب آن، کتاب را به عنوان یکی از منابع طرح سئوالات مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته شیلات معرفی نموده است . و آنرا با استقبال مواجه ساخته است . در ضمن موضوعات کتاب کاربرد مناسبی در تحقیقات شیلاتی دارد.

 در نوشتار حاضر جنبه‌های مختلف  ماهی با تاکید بر مباحث زیست‌شناسی بررسی شده است .مباحث کتاب عمدتا با توجه به شرایط اقلیمی هندوستان تدوین گردیده که می تواند در شرایط کشور ما نیز کاربری بسیار داشته باشد ((فنون گردآوری و نگهداری))، ((مطالعات جمعیت))، ((روش‌های آماری))، ((اندازه‌گیری ماهی))، ((رابطه وزن ـ طول و ضریب کیفیت))، ((غذا و تغذیه))، ((زیست‌شناسی تولید مثل))، ((رشد و سن)) و ((ارزیابی ذخایر ماهیان)) از موارد بحث شده در کتاب است.در حال حاضر کتاب به قیمت ٢۵٠٠ تومان در کتاب فروشی ها موجود است.

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۱ دی ۱۳۸۸

چاپ اول کتاب فوق در سال ١٣٨٧ در قطع وزیری  توسط نشر بی نهایت منتشر شده است.

از سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌ها در جوامع مختلف، تلاش به منظور برقراری امنیت غذایی و تامین غذای سالم و بهداشتی برای آحاد مردم است. با پیشرفت صنایع تبدیلی به دست‌یابی به امنیت غذایی، کاهش ضایعات، افزایش ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی کمک می‌شود. حال، سرمایه‌گذاری در راستای توسعۀ تولید با هر هدفی، مستلزم وجود تقاضا برای محصول و تولید محصولی متناسب با نیاز مشتری خواهد بود تا اقتصاد تولید پایدار بماند. برای توسعۀ فعالیت‌های شیلاتی نگاه اقتصادی پایدار و محیط زیستی با ثبات، ضروری است و به همین دلیل آگاهی از اصول دانش بازاریابی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. برای یک بازاریابی راه‌بردی نیز توجه به صنایع تبدیلی و به خصوص صنایع بسته‌بندی به منظور توفیق در فروش بیش‌تر، کاهش ضایعات، توسعۀ صادرات، تمایل به تولید، افزایش درآمد ارزی و امنیت غذایی و در نهایت فراهم کردن اطمینان خاطر بیش‌تر برای مصرف‌کنندگان و ایجاد مشتری با رعایت استانداردهای بین‌المللی و استمرار تولید ضروری است. بدین سبب کتاب حاضر می تواند نقش موثری در اعتلای مدیریت شیلات و بالاخص افزایش مصرف آبزیان و سلامتی در جامعه نقش داشته باشد.

کتاب حاضر سعی دارد مخاطب را با اصول بازاریابی و انواع بسته‌بندی آبزیان آشنا سازد. مباحث مربوط به بازاریابی و بسته بندی آبزیان در دو فصل مجزا نگاشته شده است که می‌تواند علاوه بر استفاده دانشجویان رشته های  شیلات، صنایع غذایی و دامپزشکی، مورد استفاده سایر علاقه مندان ، مدیران و دست اندرکاران صنایع شیلاتی قرار گیرد.

در لینک ذیل می توانید به فهرست و گزیده ای از کتاب دست یابید:

http://www.ketab.ir/DataBase/BookPdf/87211102.pdf

نحوه خرید و دستیابی:


چاپ جدید و دوم کتاب" اصول بازاریابی و بسته بندی آبزیان" به قیمت 13000 تومان در سال 1392 منتشر شد ه است علاقه مندان خرید کتاب بصورت جزئی یا کلی می توانند با شماره تلفن 02166400220 انتشارات دانش نگار تماس حاصل فرمایند


نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۱ دی ۱۳۸۸


در این کتاب که به قطع رقعی سال 1384 در 64 صفحه توسط نشر بی نهایت منتشر شده ، اطلاعاتی به زبان ساده برای آشنایی نوجوانان با اقیانوس‌ها و دریاها فراهم آمده است ، طی آن، مخاطبان درمی‌یابند چه ذخایر و منابعی در دل اقیانوس‌ها و دریاها مدفون است. افزون بر این، مولف اطلاعاتی درباره‌ برخی آبزیان، گیاهان و پرندگان دریایی، جزر و مد، زلزله، امواج غول‌آسا و به طور کلی دنیای شگفت‌انگیز زیر آب به دست می‌دهد. این مطالب با تصاویر متعدد رنگی همراه است. برخی موضوعات کتاب عبارت‌اند از: دریاهای شور، اقیانوس‌های متلاطم، صخره‌های مرجانی، زندگی در اعماق، غزل‌های اقیانوس، نخستین کاشفان دریا، ذخایر اقیانوسی، آینده‌ی دریا، و افسانه‌ها و اسطوره‌های دریا.

اصل کتاب توسط فلیپ کلارک از متخصصین برجسته مرکز اقیانوس شناسی ساتهمتون انگلستان در سال 2003 میلادی نگاشته شده که متن فارسی حاضر با برخی مطالب اضافی ایرانیزه شده است. ( مطالعه کتاب حاضر به تمام دانش آموزان ، دانشجویان و علاقه مندان علوم و فنون دریایی توصیه می شود)" در حال حاضر این کتاب نایاب است"

در لینک ذیل می توانید فهرست و گزیده ای از متن کتاب را مشاهده نمایید:

http://www.ketab.ir/DataBase/BookPdf/84324025.pdf

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٠ دی ۱۳۸۸

 

ضمن خوش آمد گویی محضر شما بیننده ارجمند و آرزوی توفیق روز افزون به استحضار می رساند:

این وبلاگ بیشتر با هدف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص مباحث مدیریت شیلاتی اعم از مصرف ، توزیع و تولید آبزیان به جهت ارتقاء و توسعه پایدار شیلات ایجاد شده است . انشاء الله به تدریج  مطالب جدیدتری اضافه خواهد شد.

 

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :