مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥

همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار در روز چهارشنبه مورخ 7 مهرماه 1395 با هدف ارائه آخرین نتایج تحقیقات علمی در زمینه آبزی پروری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار خواهد گردید.علاقمندان به اطلاعات بیشتر به لیک ذیل مراجعه نمایند:

http://asae.sanru.ac.ir/fa/

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :