مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۳ آذر ۱۳٩٥

هر ساله روز 21 نوامبر توسط جوامع شیلاتی و ماهیگیری جهان جشن گرفته می شود. با تاکید بر اهمیت روابط متقابل  زندگی  انسان با آب و اهمیت ارزش غذایی ماهی در رژیم غذایی انسان های سراسر جهان بالاخص مناطق ساحلی و همجوار آب ها و اشتغال آنان  از طریق حضور گسترده، برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسات عمومی، برنامه های فرهنگی و هنری و نمایشگاه شکل می گیرد تا بهره برداری بی رویه از ذخایر دریایی حاصل از توسعه مکانیزاسیون و گسترش ترال کف یا حضور کشتی های کارخانه دار در سطح آب های بین الملل، با برجسته کردن موضوعات شیلاتی جهانیان را نسبت به موضوع حفظ ذخایر و بهره برداری پایدار آن به عنوان یک ارزش میراثی و پیدا کردن راه حل هایی برای صید مسئولانه تر و بهره برداری پایدار در دراز مدت هوشیار می کنند. قرار است در 21 نوامبرسال 2016 به بحث شرایط کار و حقوق بشر در شیلات توجه بیشتری بشود.

نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢ آذر ۱۳٩٥

چکیده:
با هدف شناسایی بازار ماهی در استان مازندران،بررسی در مورد الگوی خرید و سلایق مصرف ماهی در بین 266 خانوار شهر ساری صورت گرفت. پرسشنامه­­ای تهیه شد تا مصرف­کنندگان سلایق و الگوی خرید ماهی خانواده خود را نسبت به نوع گونۀ ماهی و اشکال خرید ماهی بیان نمایند. جهت مقاصد توصیفی از آمار توصیفی و برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اولویت مصرف گوشت در بین خانوارهای ساروی به ترتیب گوشت مرغ، گوسفند، ماهی و گاو بوده است. نتایج بررسی الگوی خرید ماهی نشان داده که حدود دو سوم از خانوارهای ساروی کمتر از یک­مرتبه در ماه اقدام به خرید ماهی می­کنند و تنها درصد کمی از آنها (1/4 درصد) به صورت هفتگی ماهی می­خرند. مصرف­کنندگان ساروی ماهیان دریایی را بیشتر از ماهیان پرورشی و ماهیان سردآبی را بیشتر از ماهیان گرم­آبی ترجیح دادند. ماهی تازه، زنده و کنسروی به­ترتیب شکل مورد علاقۀ خرید برای مصرف­کنندگان ساروی بوده و سایر اشکال ماهی مثل ماهی منجمد، دودی و شور به­ندرت (مجموعاً 9/7 درصد) مورد پسند مصرف­کنندگان قرار گرفته­اند. نتایج این تحقیق، به قدرت تصمیم­گیری شرکت­ها و عرضه­کنندگان در مورد اینکه چه محصولی به بازار ارایه شود تا فروش بیشتری داشته باشند، کمک خواهد کرد. بنابراین، شناخت نیازها و خواسته­های مصرف­کنندگان و درک رفتار خرید آنها گامی مؤثر در جهت برآوردن انتظارات­شان و در نهایت افزایش مصرف ماهی خواهد بود.

برای دستیابی به فایل کامل مقاله لطفاً به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://www.isfj.ir/browse.php?a_id=1507&sid=1&slc_lang=fa

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :