مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
» همایش ملی جلبک ( فرصت ها و چالش ها ) :: ۱۳ تیر ۱۳٩٦
» کتاب دانش اقیانوس ها :: ٩ تیر ۱۳٩٦
» ارزیابی عوامل و موانع مؤثر بر مصرف سرانه ماهی در شهر ساری :: ٩ خرداد ۱۳٩٦
» چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٦
» ٢٤ اسفند ۱۳٩٥ :: ٢٤ اسفند ۱۳٩٥
» تحقیق کلاسی درس مدیریت آبزی پروری برای دانشجویان :: ۱٧ بهمن ۱۳٩٥
» بررسی تولید و بازار پودر ماهی در توسعه آبزی¬پروری :: ٦ دی ۱۳٩٥
» بررسی الگو و سلایق خرید مصرف کنندگان ماهی در شهر ساری :: ٢ آذر ۱۳٩٥
» کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم :: ۱٠ مهر ۱۳٩٥
» سایت( Arkive) عکس و فیلم آبزیان و سایر حیوانات :: ٢٤ امرداد ۱۳٩٥
» سوشی و ساشیمی :: ٩ تیر ۱۳٩٥
» همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٥
» سال نو مبارک :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
» کار کلاسی و نمره میان ترم درس قوانین و اصول مدیریت شیلاتی نیمسال دوم 94-95 :: ۳ اسفند ۱۳٩٤
» تحقیق دانشجویان درس مدیریت آبزی پروری نیمسال دوم 94 :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٤
» خواص ماهی و ارزش غذایی آن برای انسان :: ٤ دی ۱۳٩٤
» بررسی رفتار مصرف¬کنندگان ماهی نسبت به ماهی پرورشی و وحشی در شهر گرگان :: ۳٠ آبان ۱۳٩٤
» برگزاری کنگره بین المللی آبزی پروری خاورمیانه و آسیای مرکزی - تهران :: ٢٧ شهریور ۱۳٩٤
» The Iranian Caviar and its Substitutes in the World Market :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٤
» تشخیص ماهی تازه از ماهی انجماد زدایی شده :: ۱۳ تیر ۱۳٩٤
» روش های تشخیص ماهی تازه :: ٢٤ خرداد ۱۳٩٤
» تحلیلی بر بازار عرضه قزل¬آلای رنگین¬کمان، Oncorhynchus mykiss در جهان :: ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» نخستین همایش ملی تیلاپیا :: ٦ مهر ۱۳٩۳
» خاویار :: ۱٤ شهریور ۱۳٩۳
» مصرف آبزیان در ایران و جهان :: ۱۸ امرداد ۱۳٩۳
» راهبرد های حفاظت تالاب حفاظت شده میانکاله :: ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» برگزاری هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تحقیق دانشجویان دکترا (1392) :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» سیرتاریخی قوانین شیلات در ایران :: ٢ بهمن ۱۳٩٢
» همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار :: ۳ آذر ۱۳٩٢
» چگونگی واگذاری امتیاز شیلات شمال به لیانازوف در دوره‌ی قاجار :: ٢ آبان ۱۳٩٢
» سایتس :: ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» به یاد مهندس فریدپاک :: ٢ شهریور ۱۳٩٢
» چاپ جدید کتاب اصول بازاریابی و بسته بندی آبزیان :: ٦ امرداد ۱۳٩٢
» Production and Supply of Rainbow Trout in Iran and the World :: ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» مقاله ارزیابی صید استانهای جنوبی دریای خزر در برنامه چهارم توسعه :: ۱ خرداد ۱۳٩٢
» برگزاری سومین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» تحقیق کلاس دکترا آبزی پروری :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» نوروز 92 مبارک :: ٢٥ اسفند ۱۳٩۱
» همایش ملی علوم جانوران آبزی :: ٦ اسفند ۱۳٩۱
» برگزاری اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران در اصفهان :: ٥ اسفند ۱۳٩۱
» کتاب فرهنگ اسامی آبزیان :: ٥ اسفند ۱۳٩۱
» برگزاری دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی (1392) :: ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» در غم فقدان چهره ماندگار واستاد فرزانه دامپزشکی آبزیان شادروان دکتر بابا مخیر :: ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» جشنواره سراسری عکس آبزیان و شیلات و، محیط زیست دریایی ایران :: ۸ بهمن ۱۳٩۱
» قانون حفاظت و بهره برداری منابع آبزی :: ۸ بهمن ۱۳٩۱
» برگزاری همایش ملی غذا و آبزیان :: ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» روز جهانی غذا مبارک :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of Clupeonella cultriventr :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» نحوه نگارش پایان نامه :: ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن :: ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران :: ٩ امرداد ۱۳٩۱
» همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های ابی :: ٩ امرداد ۱۳٩۱
» دومین همایش سلامت محیط زیست و توسعه پایدار :: ٩ امرداد ۱۳٩۱
» همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا :: ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» همایش مدیریت و مهندسی تالابها :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اولین جشنواره عکس شیلات و آبزیان ایران در راه است :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» طرز تدوین گزارش کارورزی :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر برگزار می گردد :: ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» آغاز سال 1391 مبارک :: ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» مناطق تحت حفاظت ایران :: ٦ اسفند ۱۳٩٠
» همایش جهانی آبزی پروری 2012 :: ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» روش نگارش مقاله :: ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» انواع سیستم های پرورش ماهی قزل آلا (4-محیط های محصور) :: ۳٠ دی ۱۳٩٠
» مواد امتحانی آزمون دکترای سال 91 رشته های علوم و فنون دریایی و محیط زیست :: ٢۸ دی ۱۳٩٠
» انواع سیستم های پرورش ماهی قزل آلا (3- استخرهای خاکی) :: ۱۳ دی ۱۳٩٠
» انواع سیستم های پرورش ماهی قزل آلا (2- مجتمع‌های سردآبی) :: ۱۳ دی ۱۳٩٠
» Status of fish Consumption per capita of Tehran citizens :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» Tehranish Household Preference of Farmed Fish Consumption :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» انواع سیستم های پرورش ماهی قزل آلا (1- مزارع منفرد) :: ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی :: ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» عوامل مهم در شرایط حمل ماهی زنده :: ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» اولین همایش ملی صید و بهره برداری از ذخایر آبزیان :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست :: ۱٢ شهریور ۱۳٩٠
» اولین همایش ملی آبزی پروری ایران :: ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» مقاله: بسته بندی فرآورده های شیلاتی :: ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» مقاله بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی میگو :: ٦ تیر ۱۳٩٠
» معرفی گرایش عمل آوری فرآورده های شیلاتی :: ۱٠ خرداد ۱۳٩٠
» ناگفته‌هایی از انتخاب ماهی مناسب :: ۸ خرداد ۱۳٩٠
» پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» معرفی گرایش صید و بهره برداری آبزیان رشته شیلات :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» شمارش معکوس تا تحویل سال 1390 شمسی :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» رشته گرایش های جدید شیلاتی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 90 :: ۸ اسفند ۱۳۸٩
» مقاله: گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی :: ٢٦ بهمن ۱۳۸٩
» فواید آبزیان و سلامتی :: ٤ بهمن ۱۳۸٩
» برگزاری بزرگترین نمایشگاه غذاهای دریایی آسیا- چین2011 :: ۳ بهمن ۱۳۸٩
» معرفی گرایش بوم شناسی آبزیان رشته شیلات :: ۱٢ دی ۱۳۸٩
» دومین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران :: ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» ملاحظاتی بر ایجاد کارگاه پرورش ماهی :: ۱٠ آبان ۱۳۸٩
» مقاله: پرورش ماهی در شالیزار :: ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» خلاصه مقاله: بازار مبادلات ماهیان زینتی ایران و جهان :: ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» سومین همایش میگوی ایران :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» نخستین همایش ملی فرآوری و بهداشت فرآورده های شیلاتی :: ٢ امرداد ۱۳۸٩
» نخستین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران :: ٢ امرداد ۱۳۸٩
» مقاله: تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی :: ۸ تیر ۱۳۸٩
» دومین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماری های آبزیان :: ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» مقاله: چالش در مهاجرت پذیری و تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری خزر :: ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» مقاله اثرات عوامل انسانی بر محیط زیست آبزیان رودخانه سفید رود :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» مقاله: پرورش شاه ماهی دم زرد در جنوب استرالیا :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» اسامی بنادر صیادی ومراکز تخلیه صید ماهی کشور :: ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تبریک سال 1389 :: ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» مقاله : آشنایی با رشته شیلات و زیست شناسی دریا :: ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» مقاله : پرورش ماهی با اردک :: ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» نمایشگاه و کنفرانس جهانی تجارت تن ماهیان :: ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
» مقاله : نحوه فرآوری کوسه ماهیان :: ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» مقاله : بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان :: ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» مقاله: پرورش گربه ماهی :: ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» مقاله : نقش بازاریابی در امنیت غذایی :: ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» کنفرانس جهانی آبزی پروری 2010 :: ۳ اسفند ۱۳۸۸
» نخستین همایش ماهیان زینتی ایران ( تیر 1389) :: ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» مقاله: کارآفرینی در شیلات :: ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» مقاله: آشنایی با خانواده کپور ماهیان :: ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
» معرفی کتاب :راهنمای آشنایی با ماهیان زینتی آب شور :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» مقاله نگاه روز : توسعه و صادرات میگوی پرورشی در جهان :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
» گزارش: مروری بر ده سال فعالیت پرورش میگو در ایران :: ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» معرفی کتاب: اکولوژی آبزیان دریایی :: ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» گزارش: کارشناسی درباره لایحه تاسیس سازمان شیلات ایران :: ٧ بهمن ۱۳۸۸
» مقاله: آبزی پروری ،‌ توسعه امنیت غذایی و کاهش فقر :: ٦ بهمن ۱۳۸۸
» مقاله : بررسی عملکرد شیلات در برنامه اول و دوم توسعه :: ۳ بهمن ۱۳۸۸
» مقاله : شیلات ایران از شرکت تا سازمان :: ۳ بهمن ۱۳۸۸
» مقاله : نقش بسته بندی آبزیان بر رفتار مصرفی خانوارهای شهر تهران :: ٢٧ دی ۱۳۸۸
» مقاله: به یاد پدر علم شیلات ایران . مردی که در آب ها می زیست :: ٢۳ دی ۱۳۸۸
» مقاله : ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد :: ٢۳ دی ۱۳۸۸
» معرفی کتاب : مبانی زیست شناسی ماهی :: ٢۱ دی ۱۳۸۸
» معرفی کتاب: اصول بازاریابی و بسته بندی آبزیان :: ٢۱ دی ۱۳۸۸
» سلام بر مراجعین محترم وبلاک مدیریت شیلات :: ٢٠ دی ۱۳۸۸
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :