مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب

فرم های آموزشی مورد نیاز دانشجویان کارشناسی:

http://amoozesh.gau.ac.ir/stuForm.aspx?main=22


آیین نامه های آموزشی مورد نیاز دانشجویان :

http://amoozesh.gau.ac.ir/mgh02.aspx?main=20

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

http://amoozesh.gau.ac.ir/stuFormArshad.aspx?main=31

 

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :