مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
شيلات مهندسي منابع طبيعي شيلات
" دانشگاه رازی کرمانشاه
" دانشگاه گیلان- رشت
" دانشگاه هرمزگان- بندر عباس
" دانشگاه کردستان - سنندج
" دانشگاه صنعتی اصفهان
" دانشگاه شهید چمران اهواز (بهبهان)
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد تالش
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
" دانشگاه شهيد باهنر كرمان (بردسير)
" دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان
" موسسه غير انتفاعي خرد بوشهر
" موسسه غير انتفاعي خزر محموداباد
گرايش تكثير و پرورش ابزيان مهندسي منابع طبيعي شيلات
" دانشگاه تهران
" دانشگاه تهران پردیس ارس
" دانشگاه خلیج فارس بوشهر
" دانشگاه شهید چمران اهواز ( بهبهان)
" دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
" دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
" دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
" دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
" دانشگاه خلیج فارس بوشهر (برازجان)
" موسسه غیر انتفاعی علامه محدث نوری - نور
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بنر گز
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد تالش
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
گرايش صيد و بهره برداري آبزيان مهندسي منابع طبيعي شيلات
" دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
" موسسه غير انتفاعي رودكي تنكابن
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
" دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار
گرایش فرآوری محصولات شیلاتی مهندسي منابع طبيعي شيلات
" دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
" دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين
گرایش بوم شناسی آبزیان مهندسي منابع طبيعي شيلات
" دانشگاه تهران
" دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
" دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
" دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
تكثير و پرورش آبزيان كارشناسي علمي كاربردي مهندسی فناوری شيلات
" دانشگاه گنبد
" موسسه غير انتفاعي آفاق اروميه
" مركز اموزش علمي كاربردي مياندوآب
" مرکز آموزش علمی کاربرذی جهاد کشاورزی کرمانشاه سرپل ذهاب
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان خرم آباد
" مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي خليج فارس بوشهر
" مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي ميرزا كوچك خان رشت
" مركز اموزش علمي كاربردي فارسان
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل (منان) پارس آباذ
" مركز اموزش علمي كاربردي بندر عباس
" مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مازندران (بابلسر)
" مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي شيراز
" مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اهواز
" مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اصفهان
صيد و بهره برداري ابزيان مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي خليج فارس بوشهر
" مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي ميرزا كوچك خان رشت
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان بندر عباس
فرآوري محصولات شيلاتي مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي خليج فارس بوشهر
" مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي ميرزا كوچك خان رشت
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان بندر عباس
  كارشناسي  زيست شناسي دريا
" دانشگاه هرمزگان- بندر عباس
" دانشگاه شهید بهشتی
" دانشگاه گلستان (گرگان)
" دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
" دانشگاه گیلان- رشت
" دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
" دانشگاه  آزاد اسلامي واحد تهران شمال
" دانشگاه  آزاد اسلامي واحد دامغان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه
  كارشناسي اقيانوس شناسي
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم
  كارداني علمي كاربردي تكثير و پرورش آبزيان آب شيرين
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم
" آموزشکده فنی حرفه ای کشاورزی پسران اهواز
" آموزشکده فنی حرفه ای کشاورزی پسران ساری
  کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
" آموزشکده فنی حرفه ای کشاورزی پسران کرمان- رضوان
  کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
 " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی مشهد
 "  مرکز علمی کاربرذی جهاد کشاورزی اصفهان
" مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی شیراز
" مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج
" مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر
" مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرج
" مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی شهید زمان پور تهران
  كارداني علمي كاربردي بهداشت آبزيان 
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون
" مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی یزد
" مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی اهواز
  کاردانی فنی شیلات حفاظت از منابع آبزیان
" مرکز آموش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر
  کاردانی فنی مکانیک- مکانیک شناورهای صیادی
" آموزشکده فنی حرفه ای چابهار
  کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان خرم آباد
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سمنان دامغان
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی ارومیه
" مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمان
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علومو صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت
  کاردانی فنی شیلات صید و بهره برداری آبزیان
 " مرکز آموزش عالی علمی کاربرذی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت
 " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر
 " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار
   کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش میگو
 "  مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر
 "  مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار
 "  مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی بندر عباس
  کاردانی فنی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی بندر عباس
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار
  کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش ماهیان گرمآبی
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاه سرپل ذهاب
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی زابل
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت
" مرکز آمورش عالی علمی کاذبرذی جهاد کشاورزی اهواز
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان
  کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت
" مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسز
  كارداني تكنولوژي شيلات
" مجتمع آموزش عالی گنبد
" موسسه غير انتفاعي خزر محموداباد
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناوه
" دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد زابل
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
" دانشگاه آزاد اسلامي واحداهواز
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد تالش
" دانشگاه آزاد اسلامي واحد قصرشيرين
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :