مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٤ آبان ۱۳٩۱

همایش ملی آبزیان با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، آذر ماه در بوشهر در محور های ذیل برگزار می گردد:

 

1- بهداشت و پرورش آبزیان .

2 . بیماری های آبزیان .

3 . تغذیه آبزیان .

4 . نقش مصرف آبزیان در سلامت انسان .

5 . تولید و فرآوری آبزیان .

6 . راهکارهای بهبود کیفی و کمی صادرات آبزیان .

7 . نقش بسته بندی در بازاریابی صنعتی .

8 . اهمیت رعایت استانداردهای بین المللی بهداشت .

9 . نقش سازمانهای بهینه گر .

10 راهکارهای افزایش سرانه مصرف آبزیان .

علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایند:

http://www.iafc.ir/

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :