مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱۳ دی ۱۳٩٢

 

 فصلنامه  علوم و فنون شیلات ، دوره دوم، شماره 3،صفحه 57-74.

برای دریافت متن کامل مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://jfst.modares.ac.ir/?_action=articleInfo&article=10409&vol=81

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :