مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳

حمل و نقل و نگهداری ماهی به صورت تمیز و تازه و نگهداری موثر در سرما در حفظ کیفیت آن نقش دارد اما روش های کنترل کیفیت به قرار ذیل خواهد بود.

1-      بررسی فیزیکی ظاهر ماهی

2-      اندازه گیری درجه حرارت در طی نگهداری

3-      کنترل ذخیره محصول (فی فو)

 

تشخیص کیفیت ماهی خوب

1-      نگاه ظاهری با چشم ( ارزیابی با چشم)

2-      بو ( ارزیابی با بینی)

3-      بافت ( ارزیابی با انگشت)

 

طبقه بندی تازگی

1-      خوب (مطلوب)

2-      متوسط (قابل قبول)

3-      ضعیف (غیر قابل قبول)

 

طبقه بندی EU

فوق العاده ( برابر با کیفیت خوب) E

خوب ( برابر با کیفیت متوسط) A

           ضعیف ( برابر با کیفیت ضعیف ) B

مردود ( نامناسب برای مصرف انسانی)C

 

کیفیت خوب ماهی ( برابر با کیفیت متوسط) A

الف – کیفیت خوب ماهی باله دار منجمد

عدم سوختگی حاصل از انجماد

عدم کریستال یخی روی سطح آن

کم آب شدن یخ آن

بدون رایحه بد

 

ب – کیفیت خوب ماهی باله دار تازه

چشم – روشن و تمیز

پوست – روشن با درخشش خوب

آبشش – خون قرمز روشن

بو – تازه، دلپذیر و مطبوع

گوشت- صاف، سخت و قابل ارتجاع با لمس

 

ج– کیفیت خوب آبزی صدف دار منجمد

علائم انجماد افراطی نداشته باشد

کریستال یخ روی سطح آن نباشد

کم آب از دست داده یا آب شده باشد

 

د – کیفیت خوب آبزی صدف دار تازه

1-   صدف ها

زنده باشد

پوسته صدف باقی مانده باشد

با ضربه سریع خارج شود

2-   سخت پوستان

بوی شیرین داشته باشد

با لمس سریع واکنش نشان دهد

 

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :