مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٧ بهمن ۱۳۸۸

دفترمطالعات اقتصادی مرکز  پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آذر ١٣٨٢ ،شماره6809

http://nokhbeh.ir/newnokhbeh/upload/getfile.asp?fileid=0.0869301623144461

 

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :