مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱۳ تیر ۱۳٩٦

همایش ملی جلبک ( فرصت ها و چالش ها ) در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مهرماه ۱۳۹۶ در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می گردد. برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید.
http://ifro.ir/2/simple/106/1/default/2/188/1/3955.aspx

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :