مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۸ شهریور ۱۳٩٦

این کتاب با مروری بر تاریخچه کامل و منسجمی از شیلات ایران و درج قوانین، مقررات و دستورالعمل های شیلات در حوزه آبزی پروری و صیادی در دو فصل مجزا توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  در 288 صفحه به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. کتاب با مرور کاملی از قوانین موجود کشور  در این طمینه از گذشته تا حال مجموعه کامل و تلفیق شده ای را همراه پانوشت های تکمیلی در اختیار کارشناسان، متخصصین، دانشجویان، مدیران و دست اندر کاران حوزه شیلات و محیط زیست قرار می دهد . کتاب به قیمت 14000 تومان  در سال 1396 منتشر شده است.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :