مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٢ تیر ۱۳٩٥

چهارمین کنفرانس ماهی شناسی ایران در تاریخ 30 و 31 تیر 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد در محورهای ذیل برگزار می گردد:
بیوسیستماتیک ماهیان
بوم شناسی و جغرافیای زیستی ماهیان
آرایه شناسی و رده بندی تبارزادی ماهیان
فیزیولوژی و تکوین ماهیان
ماهی شناسی کاربردی
بیماری های ماهیان

علاقه مندان برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایند:

http://ichconf.um.ac.ir/

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :