مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٤ امرداد ۱۳٩٥

چهارمین همایش ملی پژوهش های منابع طبیعی ایران با محوریت شیلات و بوم سازگان های ابی در مهر ماه 95 در دانشگاه کردستان برگزار می شود

http://conf.uok.ac.ir/fae95/Default.aspx

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :