مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢ آذر ۱۳٩٥

چکیده:
با هدف شناسایی بازار ماهی در استان مازندران،بررسی در مورد الگوی خرید و سلایق مصرف ماهی در بین 266 خانوار شهر ساری صورت گرفت. پرسشنامه­­ای تهیه شد تا مصرف­کنندگان سلایق و الگوی خرید ماهی خانواده خود را نسبت به نوع گونۀ ماهی و اشکال خرید ماهی بیان نمایند. جهت مقاصد توصیفی از آمار توصیفی و برای مقاصد تحلیلی از آزمون فریدمن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که اولویت مصرف گوشت در بین خانوارهای ساروی به ترتیب گوشت مرغ، گوسفند، ماهی و گاو بوده است. نتایج بررسی الگوی خرید ماهی نشان داده که حدود دو سوم از خانوارهای ساروی کمتر از یک­مرتبه در ماه اقدام به خرید ماهی می­کنند و تنها درصد کمی از آنها (1/4 درصد) به صورت هفتگی ماهی می­خرند. مصرف­کنندگان ساروی ماهیان دریایی را بیشتر از ماهیان پرورشی و ماهیان سردآبی را بیشتر از ماهیان گرم­آبی ترجیح دادند. ماهی تازه، زنده و کنسروی به­ترتیب شکل مورد علاقۀ خرید برای مصرف­کنندگان ساروی بوده و سایر اشکال ماهی مثل ماهی منجمد، دودی و شور به­ندرت (مجموعاً 9/7 درصد) مورد پسند مصرف­کنندگان قرار گرفته­اند. نتایج این تحقیق، به قدرت تصمیم­گیری شرکت­ها و عرضه­کنندگان در مورد اینکه چه محصولی به بازار ارایه شود تا فروش بیشتری داشته باشند، کمک خواهد کرد. بنابراین، شناخت نیازها و خواسته­های مصرف­کنندگان و درک رفتار خرید آنها گامی مؤثر در جهت برآوردن انتظارات­شان و در نهایت افزایش مصرف ماهی خواهد بود.

برای دستیابی به فایل کامل مقاله لطفاً به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://www.isfj.ir/browse.php?a_id=1507&sid=1&slc_lang=fa

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :