مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۳ آذر ۱۳٩٥

هر ساله روز 21 نوامبر توسط جوامع شیلاتی و ماهیگیری جهان جشن گرفته می شود. با تاکید بر اهمیت روابط متقابل  زندگی  انسان با آب و اهمیت ارزش غذایی ماهی در رژیم غذایی انسان های سراسر جهان بالاخص مناطق ساحلی و همجوار آب ها و اشتغال آنان  از طریق حضور گسترده، برگزاری کارگاه های آموزشی، جلسات عمومی، برنامه های فرهنگی و هنری و نمایشگاه شکل می گیرد تا بهره برداری بی رویه از ذخایر دریایی حاصل از توسعه مکانیزاسیون و گسترش ترال کف یا حضور کشتی های کارخانه دار در سطح آب های بین الملل، با برجسته کردن موضوعات شیلاتی جهانیان را نسبت به موضوع حفظ ذخایر و بهره برداری پایدار آن به عنوان یک ارزش میراثی و پیدا کردن راه حل هایی برای صید مسئولانه تر و بهره برداری پایدار در دراز مدت هوشیار می کنند. قرار است در 21 نوامبرسال 2016 به بحث شرایط کار و حقوق بشر در شیلات توجه بیشتری بشود.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :