مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱۱ بهمن ۱۳۸۸

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز  پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آذر ١٣٨٢

http://nokhbeh.ir/newnokhbeh/upload/getfile.asp?fileid=0.9754082737924994

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :