مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٧ بهمن ۱۳۸۸

ماهنامه فرهنگی اقتصادی اجتماعی  کار و جامعه،مرداد و شهریور 1387 ، شماره 98-99

  http://up.iranblog.com/37261/1267478408.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :