مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٧ بهمن ۱۳۸۸

«نخستین همایش ماهیان زینتی ایران» توسط سازمان شیلات ایران و مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و با همکاری شرکت همایش پردازان معاصر و فصلنامه علمی، پژوهشی دنیای آبزیان و سایر سازمان ها و مؤسسات علمی و آموزشی مرتبط در نیمه اول تیرماه سال 89 به مدت دو روز در تهران برگزار خواهد گردید.

هدف از برگزاری این همایش آشنایی هرچه بیشتر متخصصین و پرورش دهندگان با پیشرفت های حاصله در تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری های ماهیان زینتی، گسترش و ترویج فرهنگ عمومی در جهت آشنایی با صنعت تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، آشنا نمودن هرچه بیشتر پرورش دهندگان با دستاوردهای شرکت های خارجی و نیز بررسی مشکلات فرآوری صنعت مذکور و بهبود وضعیت موجود می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

http://www.irofc.com/

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :