مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱۱ اسفند ۱۳۸۸

ماهنامه دنیای آبزیان، سال چهارم، بهار ١٣٨۵،شماره ٧

http://up.iranblog.com/37261/1267568116.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :