مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱۸ اسفند ۱۳۸۸

برای مشاهده متن می توانید به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

http://www.iranianupload.com/download.php?file=523304-procces_shark_84.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :