مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٢ اسفند ۱۳۸۸

مجله صالحین روستا، فروردین ١٣٧٨، شماره ١۵٩

 http://up.iranblog.com/37262/1268550290.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :