مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٥ اسفند ۱۳۸۸

      

             سال جدید و نوروز بر شما مبارک

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :