مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٦ امرداد ۱۳۸٩

برای کسب اطلاع از نحوه شرکت و برگزاری این همایش می توانید به سایت http://www.shrimpconf.com/ مراجعه نمایید.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :