مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٥ مهر ۱۳۸٩

مجله صالحین روستا، دی ماه 77، سال 17، شماره 156

http://up.iranblog.com/Files73/805a953408cc486aae6c.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :