مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۳ بهمن ۱۳۸٩

 

chiniss

برای دستیابی به بروشور بزرگترین نمایشگاه شیلاتی و غذاهای دریایی آسیا که در نوامبر ٢٠١١ توسط مرکز مجمع بین المللی چینگدائو در کشور چین برگزار می شود به لینک ذیل مراجعه نمایید:

در این نمایشگاه بازدیدکنندگان تجاری از  ١١٨ کشور حضور دارند.

http://www.chinaseafoodexpo.com/UploadFiles/Exhibitor_Brochure_2011.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :