مدیریت توسعه شیلاتFisheries Mangement Development
دکتر افشین عادلی هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات و آبزیان
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٦ بهمن ۱۳۸٩

شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران

مجله علمی شیلات ایران، سال نوزدهم، شماره ٣، پاییز ١٣٨٩

برای مشاهده اصل مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://www.isfj.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :