مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۸ اسفند ۱۳۸٩

fffff

دانشگاه آزاد اسلامی برای اولین بار در گرایش های جدید شیلات برای سال 1390 دانشجو می پذیرد  بطوری که گرایش های "فرآوری محصولات شیلاتی" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و واحد ورامین و گرایش "بوم شناسی آبزیان" در واحد بابل در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی کل کشورایجاد شده اند. بنابراین با دو گرایش  "تکثیر و پرورش آبزیان" و "صید و بهره برداری آبزیان" هر 4 گرایش شیلات در دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شده است.  

 

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :