مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٦ تیر ۱۳٩٠

 

نویسندگان: ژیلا دانشورعامری و سعید یزدانی

مجله علمی - پژوهشی علوم کشاورزی(2) 13 صفحه 275 الی 283 

برای دستیابی به اصل مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/53513860202.pdf

 

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :