مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٠ شهریور ۱۳٩٠

1- رعایت شرایط نگهداری در یک دوره زمانی پیش از بسته بندی

2- نگهداری شرایط محیط زیست طبیعی در طول حمل و نقل

3- نگهداری درجه حرارت پایین و رطوبت بالا طی انبارداری و حمل و نقل

4- دستکاری اندک و با ملاحظه بدون وارد نمودن استرس و صدمه به ماهی

5 - تراکم ذخیره مجاز و متناسب با اکسیژن مصرفی

6 - هوادهی مجدد با اکسیژن و کاهش تجمع ضایعات سمی و کنترل اسیدیته آب در حد متوسط و بافر مناسب

7- رعایت محیط نگهداری و سازگاری ماهی با شرایط محیطی پس از حمل

 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :