مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۱ دی ۱۳۸۸

این کتاب توسط نشر علوم کشاورزی در سال های ١٣٧٨، ١٣٨١ و ١٣٨۵ سه نوبت در قطع رقعیچاپ شده است . از کتاب های مرجع رشته شیلات است که توسط اس. پی . بیسواس در سال ١٩٩٩ میلادی نوشته و به فارسی ترجمه شده است. توجه به مسائل پایهای زیست شناسی ماهی و لازمه اطلاع  کارشناسان شیلاتی از مطالب آن، کتاب را به عنوان یکی از منابع طرح سئوالات مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته شیلات معرفی نموده است . و آنرا با استقبال مواجه ساخته است . در ضمن موضوعات کتاب کاربرد مناسبی در تحقیقات شیلاتی دارد.

 در نوشتار حاضر جنبه‌های مختلف  ماهی با تاکید بر مباحث زیست‌شناسی بررسی شده است .مباحث کتاب عمدتا با توجه به شرایط اقلیمی هندوستان تدوین گردیده که می تواند در شرایط کشور ما نیز کاربری بسیار داشته باشد ((فنون گردآوری و نگهداری))، ((مطالعات جمعیت))، ((روش‌های آماری))، ((اندازه‌گیری ماهی))، ((رابطه وزن ـ طول و ضریب کیفیت))، ((غذا و تغذیه))، ((زیست‌شناسی تولید مثل))، ((رشد و سن)) و ((ارزیابی ذخایر ماهیان)) از موارد بحث شده در کتاب است.در حال حاضر کتاب به قیمت ٢۵٠٠ تومان در کتاب فروشی ها موجود است.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :