مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱۳ دی ۱۳٩٠

 

این سیستم متشکل از مزارع منفردی است که از منبع آبی، شبکه انتقال آب اصلی و در اصطلاح تاسیسات زیربنایی مشترک استفاده می‌کنند که در حال حاضر تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری آن به عهده دولت است. این سیستم با استفاده از منابع آبی (چشمه یا رودخانه) بالاتر از 500 لیتر در ثانیه احداث می‌شوند. این مجتمع‌ها معمولاً از واحدهای 5، 10 و 20  تنی تشکیل شده‌اند و به منظور اشتغالزایی در استانهای پر آب کشور در حال توسعه اند. هنوز اکثریت غالب آنها به بهره برداری نرسیده اند اما با تکمیل آنها  رشد آشکاری را در تولید قزل آلای کشور شاهد خواهیم بود.  با بهره برداری برخی سایت ها در حال حاضر استان های لرستان  کردستان  و  همدان بیشترین بهره برداری را دارند.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :