مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٦ اسفند ۱۳٩٠


1) پارک ملی : مناطق بکر و نمونه های برجسته از مظاهر طبیعی که با هدف حفظ اکوسیستم و استفاده علمی و آموزشی ایجاد و تحت مدیریت قرار می‌گیرد و هر گونه بهره‌برداری و دخالت در آن ممنوع می‌باشد .

2) منطقه حفاظت شده : محدوده ای از عرصه های منابع طبیعی که به لحاظ ضرورت حفظ و تکثیر نسل جانوران و گیاهان و احیا آن‌ها ضمن رعایت حقوق و بهره‌برداری جوامع محلی ایجاد گردیده‌اند .

3) پناهگاه حیات وحش : به محدوده ای از منابع و زیستگاه‌های طبیعی نمونه و با هدف حفظ و احیا نسل گونه های گیاهی و جانوری نادر و در معرض خطر انقراض اطلاق می‌گردد.

4) اثر طبیعی ملی : منطقه حفاظت شده ای است که عمدتاً برای حفاظت سیمای طبیعی ویژه و پدیده های نمونه و نادر گیاهی – جانوری بی نظیر و یادمان‌های تاریخی تحت مدیریت قرار می‌گیرد.

بر اساس آمار منتشره دفتر زیستگاها و امور مناطق سازمان حفاظت از محیط زیستف 1387

ردیف کلاس حفاظتی تعداد مساحت به هکتار
1 پارک ملی 23 1968137
3 منطقه حفاظت شده 111 6962232
2 پناهگاه حیات وحش 35 3741461
4 اثر طبیعی ملی 22 24475.59
  جمع کل 191 12696305.59
نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :