مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢٧ اسفند ۱۳٩٠

تحویل سال به وقت ایران: ساعت 08:44:27 صبح - سه شنبه 1 فروردین 1391

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :