مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٢۳ فروردین ۱۳٩۱

دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر توسط گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با مشارکت دستگاه های اجرایی و علمی در  روزهای 9و 10 آبان ماه سال 1391 در  گرگان با حضور اندیشمندان، متخصصان برگزار  می شود.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :