مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٩ امرداد ۱۳٩۱

این همایش در تاریخ 24 و 25 آبان ماه سال 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه در محور های ذیل برگزار میگردد

بیولوژی و اکولوژی آبزیان و اکوسیستم های آبی

بیوتکنولوژی تکثیر و پرورش آبزیان

بهداشت و بیماری های آبزیان

آلاینده ها و آبزیان

تکنولوژی های فرآورده های غذایی آبزیان


 

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :