مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۸ بهمن ۱۳٩۱

برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه فرمایید:

http://www.shilattasvir.com/

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :