مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٤ تیر ۱۳٩٠

 

 

ماهنامه فناوری و توسعه صنعت بسته بندی. اسفند 1389. سال6. شماره 66. صفحه 50 الی 53

برای دریافت فایل مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://www.persiapack.ir/PDF/66/10.pdf

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :