مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۱

علاقه مندان می توانند برای اطلاعات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایند:
http://www.shilattasvir.com/

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :