مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ٦ مهر ۱۳٩۳

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با همکاری مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب های شور اولین همایش ملی تیلاپیا را در بافق-یزد آذر ماه 1393برگزار می نماید:

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :