مدیریت شیلات Fishery Management
دکتر افشین عادلی - عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس رسمی دادگستری در رشته شیلات
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: افشین عادلیAfshin Adeli - ۱٠ امرداد ۱۳٩٢

پرورش ماهی قزل‌آلا در مزارع خرد (استخر‌های دو منظوره کشاورزی)

استخرهای دو منظوره، استخرهایی هستند که جهت آبیاری از آب چاه و یا چشمه برای آبیاری زمین زراعی استفاده می‌کنند و در یک دوره 6 تا 8 ماهه، پرورش ماهی در آن صورت می‌گیرد آب خارج شده از چاه‌ها قبل از اینکه وارد مزراع کشاورزی شود وارد این استخرها شده و با اصلاح، نصب توری و دریچه در محل ورودی و خروجی در آنها ماهی قزل‌آلا پرورش داده می‌شود. حدود 5/17 درصد تولید قزل‌آلای کشور در سال 90 از این سیستم حاصل شده است. به‌ترتیب استان مازندران ، استان آذربایجان غربی و استان زنجان بیشترین تولید از این سیستم را داشته اند. به‌طور کلی آنها را به دو دسته ذیل تقسیم می‌کنند:

 

الف) استخرهای ذخیره آب کشاورزی

این استخرها که معمولاً مستطیلی شکل هستند در نقاط مشرف به زمین‌های زراعی احداث می‌شوند و در طول شبانه روز بایستی حداقل 50 درصد آب آنها تعویض شود.

 

ب) استخرهای دو منظوره احداثی آبراهه‌ای

این استخرها بر اساس نقشه‌های تیپ شیلات به‌صورت سه استخر با کانال سیمانی موازی طراحی می‌شود. پس از عبور آب از استخر اول بر اثر اختلاف ارتفاع  وارد استخر دوم و سوم می‌شود. برای اکسیژن دهی به آب از برجک هواده استفاده می‌شود.

نویسندگان وبلاگ:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :