ارزیابی و تحلیل سیاست های برنامه های پنجساله توسعه و چشم انداز شیلات ایران

 

 فصلنامه  علوم و فنون شیلات ، دوره دوم، شماره 3،صفحه 57-74.

برای دریافت متن کامل مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://jfst.modares.ac.ir/?_action=articleInfo&article=10409&vol=81

/ 0 نظر / 38 بازدید