مقاله اثرات عوامل انسانی بر محیط زیست آبزیان رودخانه سفید رود

فصلنامه علمی- صنفی دامپزشک ، سال دوم ، شماره ۴، تابستان ١٣٧٨

برای مشاهده مقاله به لینک ذیل مراجعه نمایید:

http://up.iranblog.com/Files/d0b23b5417f5498480df.pdf

/ 0 نظر / 109 بازدید