همایش ملی پژوهش های آبزیان و اکوسیستم های ابی

این همایش در تاریخ 24 و 25 آبان ماه سال 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه در محور های ذیل برگزار میگردد

بیولوژی و اکولوژی آبزیان و اکوسیستم های آبی

بیوتکنولوژی تکثیر و پرورش آبزیان

بهداشت و بیماری های آبزیان

آلاینده ها و آبزیان

تکنولوژی های فرآورده های غذایی آبزیان


 

/ 0 نظر / 9 بازدید