رشته های کاردانی و کارشناسی شیلاتی کشور

شيلات مهندسي منابع طبيعي شيلات " دانشگاه رازی کرمانشاه " دانشگاه گیلان- رشت " دانشگاه هرمزگان- بندر عباس " دانشگاه کردستان - سنندج " دانشگاه صنعتی اصفهان " دانشگاه شهید چمران اهواز (بهبهان) " دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي " دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز " دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال " دانشگاه آزاد اسلامي واحد تالش " دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس " دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم " دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد " دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج " دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر " دانشگاه شهيد باهنر كرمان (بردسير) " دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان " موسسه غير انتفاعي خرد بوشهر " موسسه غير انتفاعي خزر محموداباد گرايش تكثير و پرورش ابزيان مهندسي منابع طبيعي شيلات " دانشگاه تهران " دانشگاه تهران پردیس ارس " دانشگاه خلیج فارس بوشهر " دانشگاه شهید چمران اهواز ( بهبهان) " دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری " دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان " دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر " دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار " دانشگاه خلیج فارس بوشهر (برازجان) " موسسه غیر انتفاعی علامه محدث نوری - نور " دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر " دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بنر گز " دانشگاه آزاد اسلامي واحد تالش " دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا " دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه گرايش صيد و بهره برداري آبزيان مهندسي منابع طبيعي شيلات " دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان " موسسه غير انتفاعي رودكي تنكابن " دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل " دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار گرایش فرآوری محصولات شیلاتی مهندسي منابع طبيعي شيلات " دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان " دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل " دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين گرایش بوم شناسی آبزیان مهندسي منابع طبيعي شيلات " دانشگاه تهران " دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر " دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان " دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل تكثير و پرورش آبزيان كارشناسي علمي كاربردي مهندسی فناوری شيلات " دانشگاه گنبد " موسسه غير انتفاعي آفاق اروميه " مركز اموزش علمي كاربردي مياندوآب " مرکز آموزش علمی کاربرذی جهاد کشاورزی کرمانشاه سرپل ذهاب " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان خرم آباد " مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي خليج فارس بوشهر " مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي ميرزا كوچك خان رشت " مركز اموزش علمي كاربردي فارسان " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل (منان) پارس آباذ " مركز اموزش علمي كاربردي بندر عباس " مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي مازندران (بابلسر) " مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي شيراز " مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اهواز " مركز اموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي اصفهان صيد و بهره برداري ابزيان مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي خليج فارس بوشهر " مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي ميرزا كوچك خان رشت " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان بندر عباس فرآوري محصولات شيلاتي مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي خليج فارس بوشهر " مركز اموزش علمي كاربردي علوم و صنايع شيلاتي ميرزا كوچك خان رشت " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی هرمزگان بندر عباس   كارشناسي  زيست شناسي دريا " دانشگاه هرمزگان- بندر عباس " دانشگاه شهید بهشتی " دانشگاه گلستان (گرگان) " دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر " دانشگاه گیلان- رشت " دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار " دانشگاه  آزاد اسلامي واحد تهران شمال " دانشگاه  آزاد اسلامي واحد دامغان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر عباس " دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل " دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه   كارشناسي اقيانوس شناسي " دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم   كارداني علمي كاربردي تكثير و پرورش آبزيان آب شيرين " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل " دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر " دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم " آموزشکده فنی حرفه ای کشاورزی پسران اهواز " آموزشکده فنی حرفه ای کشاورزی پسران ساری   کاردانی تکثیر و پرورش آبزیان زینتی " آموزشکده فنی حرفه ای کشاورزی پسران کرمان- رضوان   کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان زینتی  " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی مشهد  "  مرکز علمی کاربرذی جهاد کشاورزی اصفهان " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی شیراز " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرج " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی شهید زمان پور تهران   كارداني علمي كاربردي بهداشت آبزيان  " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه " دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد كازرون " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی یزد " مرکز علمی کاربردی جهاد کشاورزی اهواز   کاردانی فنی شیلات حفاظت از منابع آبزیان " مرکز آموش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر   کاردانی فنی مکانیک- مکانیک شناورهای صیادی " آموزشکده فنی حرفه ای چابهار   کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی لرستان خرم آباد " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سمنان دامغان " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی ارومیه " مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی اردبیل " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمان " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علومو صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت   کاردانی فنی شیلات صید و بهره برداری آبزیان  " مرکز آموزش عالی علمی کاربرذی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت  " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر  " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار    کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش میگو  "  مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی خلیج فارس بوشهر  "  مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار  "  مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی بندر عباس   کاردانی فنی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی بندر عباس " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی چابهار   کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش ماهیان گرمآبی " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاه سرپل ذهاب " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسر " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی زابل " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت " مرکز آمورش عالی علمی کاذبرذی جهاد کشاورزی اهواز " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان   کاردانی فنی شیلات تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان رشت " مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی مازندران بابلسز   كارداني تكنولوژي شيلات " مجتمع آموزش عالی گنبد " موسسه غير انتفاعي خزر محموداباد " دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل " دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سواد كوه " دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناوه " دانشگاه آزاد اسلامي مركز چابهار " دانشگاه آزاد اسلامي واحد زابل " دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز " دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي " دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرلنگه " دانشگاه آزاد اسلامي واحد قشم " دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه " دانشگاه آزاد اسلامي واحد صوفيان " دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج " دانشگاه آزاد اسلامي واحداهواز " دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر " دانشگاه آزاد اسلامي واحد تالش " دانشگاه آزاد اسلامي واحد قصرشيرين

/ 0 نظر / 30 بازدید