انواع سیستم های پرورش ماهی قزل آلا (3- استخرهای خاکی)

 

مساحت این استخرها می‌تواند از 1000تا5000 متر مربع باشد دمای مناسب آب جهت پرورش قزل آلا 8 الی 18 درجه سانتیگراد است که این آب می‌تواند از چاه، قنات، چشمه یا رودخانه تامین شود. استخر بایستی بدون پوشش گیاهی باشد. حداقل تعویض آب در شبانه روز در استخر خاکی باید بین 5 الی 10 درصد حجم آب استخر باشد. برخی استخر‌های خاکی پرورش ماهی قزل آلای موجود در کشور به طور اختصاصی برای پرورش قزل آلا هستند در برخی استان‌ها نیز برای بهره وری بیشتر از استخر‌های پرورش ماهیان گرمابی و میگو که شرایط آب و هوایی اجازه می‌دهد در خارج از فصل پرورش گونه اصلی ماهی قزل آلا پرورش می‌دهند.

رهاسازی بچه ماهیان قزل‌آلا در استخرهای خاکی پرورش کپورماهیان یا میگو (در نیمه دوم سال) صورت می‌گیرد تا از ظرفیتهای خالی این مزارع  استفاده گردد. از اراضی بایر با آب لب‌شور نیز برای ساخت استخرهای خاکی  پرورش ماهی قزل‌آلا استفاده می‌شود.  درصد کمی از تولید قزل آلای کشور از این سیستم حاصل می‌شود. استان  های کهکیلویه و بویر احمد ، چهار محال و بختیاری. یزد و آذربایجان غربی در این سیستم تولید دارند.

/ 0 نظر / 84 بازدید