خاویار

تخمک های بارور نشده  حاصله از تخمدان جنس ماده گونه های مختلف تاس ماهیان، خاویار خامی است که تحت عمل آوری ویژه تبدیل به غذای قابل مصرف انسان می گردد که خود شامل خاویار دان و فشرده می باشد. خاویار به خاطر ارزش تغذیه ای و کمیاب بودن آن به عنوان یک غذای لوکس برای تمامی اقشار به ویژه ورزشکاران به شمارمی آید.به طور کلی خاویار 35 درصد پروتئین، 64 درصد چربی و تنها یک درصد کربوهیدرات دارد . هم چنین در خاویار مقداری کلسیم تا 0.1،  پتاسیم از 0.2 تا 0.3 و منیزیوم تا 0.04 درصد و آهن از 2 تا 3 میلی گرم درصد وجود دارد خاویار دارای مقدار قابل ملاحظه ای مواد معدنی از قبیل ید و فسفر می باشد، میزان مواد معدنی در خاویار تاسماهیان از 1.9 – 1.2 درصد نوسان دارد. ایران با دارا بودن برند خاویار ممتاز  سهم موثری در صادرات این فرآورده در جهان داشته است که مقدار صادرات خاویار ایران در دوره بیست ساله منتهی به سال 1390 به میزان 28 درصد کاهش داشته است و با توجه به ممنوعیت صید به منظور صادرات از دریای خزر تولید ماهیان خاویاری را اغاز نموده و در سال جاری صادر کننده یک تن خاویار پرورشی در جهان است.

/ 0 نظر / 15 بازدید