انتشار کتاب مجموعه قوانین و مقررات شیلات ایران

این کتاب با مروری بر تاریخچه کامل و منسجمی از شیلات ایران و درج قوانین، مقررات و دستورالعمل های شیلات در حوزه آبزی پروری و صیادی در دو فصل مجزا توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  در 288 صفحه به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. کتاب با مرور کاملی از قوانین موجود کشور  در این طمینه از گذشته تا حال مجموعه کامل و تلفیق شده ای را همراه پانوشت های تکمیلی در اختیار کارشناسان، متخصصین، دانشجویان، مدیران و دست اندر کاران حوزه شیلات و محیط زیست قرار می دهد . کتاب به قیمت 14000 تومان  در سال 1396 منتشر شده است.

/ 0 نظر / 174 بازدید