ملاحظاتی بر ایجاد کارگاه پرورش ماهی

ا- محل و موقعیت کارگاه: آدرس، امکانات دسترسی، فاصله، نوع خاک و زمین ، توپوگرافی و شیب زمین ، ارتفاع از سطح دریا، مشکلات اجتماعی محل، نزدیکی به تاسیسات دیگر، امکانات و دسترسی به  برق، تلفن و ...

2 - تاسیسات پرورش ماهی: تعداد استخر، ابعاد، انواع استخر ( مادر، بچه ماهی و...)، ماشین الات، نیاز اکسیژن دهی، نوع و قدرت هواده، شکل اسخر(گرد، دراز و...)، جنس استخر( خاکی ، بتونی و ...)

3 - منبع آبی و آبرسانی: منبع تامین آب( چشمه، رودخانه، چاه،..)، دبی آب، سرعت آب، کیفیت و کمیت آب، جریان( ثقلی، پمپی)، تغییرات آب، درجه حرارت، قلیائیت و ..

4 - نوع و روش پرورش ماهی: نحوه تکثیر و پرورش، میزان تولید، تعداد ماهی، نوع ماهی، وزن ماهی، منابع تامین بچه ماهی و مولدین

5 - تامین غذای ماهی: نوع غذا، ترکیب غذایی، منابع تامین غذا، سایز، محل تامین و برند غذا، مشکلات، نحوه تغذیه ماهی و محاسبه ان، میزان رضایت از غذا، انرژی غذا، میزان ضایعات غذا، ضریب غذایی، بیوماس و ذخیره غذایی آب

6 - منابع انسانی کارگاه: تعداد پرسنل( کارگر ساده، تکنیسین، کارشناس)، انواع کارشناسان، تحصیلات و توانایی پرسنل دائمی و فصلی و شیوه مدیریت

7 - منابع سرمایه گذاری:  آورده شخصی، استقراض از منابع بانکی، سرمایه گذاری از تولیدات پیشین یا جنبی، مشارکتی، استفاده از تاسیسات زیربنایی دولتی ( مجتمع های آماده واگذاری)

8 - میزان تولیدات کارگاه: انواع تولیدات ( تنها ماهی، چند گونه ماهی، با سایر تولیدات)، اندازه بازاری، تولید به اندازه سهم و کشش بازار

9 - برآورد اقتصادی کارگاه: طرح توجیهی اولیه ، ارزش افزوده ، میزان سود و زیان ، قیمت تمام شده ، میزان بازگشت سرمایه

10 - بازاریابی ماهی: شناسایی مصرف کننده، بررسی نیاز مصرف کننده، مکان فروش، فاصله تا مکان فروش، میزان عرضه، قیمت عرضه ، قیمت رقبا ، شیوه حمل و بازاررسانی ، شیوه توزیع ، نحوه عرضه( زنده ، عمل اوری شده ، تازه و...)، شیوه تبلیغ

11 - خدمات کارشناسی: بازرسی دوره ای از منافع کارگاه، بازدید و کنترل بهداشتی ، بازنگری در کاهش یا  افزایش سرمایه و سرمایه گذاری جدید، محاسبه کشش بازار، شیوه های رقابت سالم با رقبا، تجدید نظر در استفاده از تکنولوژی روز و توان کارشناسی جدید، مشاوره.

 

/ 0 نظر / 55 بازدید