نحوه نگارش پایان نامه

مقدمه:

یکی از اهداف ارائه پایان نامه آشنایی دانشجویان عزیز با نحوه نگارش و چگونگی تنظیم مطالب علمی می باشد. هرچند در این خلاصه نمی توان نکات لازم را بیان کرد اما برای ایجاد هماهنگی بین پایان نامه ها؛ضروری است دانشجویان نکات زیررا هنگام تنظیم پایان نامه رعایت فرمایند.

یک پایان نامه می تواند شامل قسمتهای زیر باشد:

-بسم ا... الرحمن الرحیم

-عنوان

-صورتجلسه دفاعیه

-تقدیم(اختیاری)

-تشکر و قدردانی(صفحه جداگانه برای همکاری با موسسات)

-چکیده(حداکثر در یک صفحه)

-فهرست مطالب

-فهرست علائم و نشانه ها(درصورت نیاز)

-فهرست جداول(در صورت نیاز)

-فهرست اشکال(در صورت نیاز)

-سایر فهرستها(در صورت نیاز)

-متن اصلی پایان نامه مشتمل بر:

1-مقدمه(مشتمل بر کلیات-فرضیات و اهداف)

2-بررسی منابع(مروری برمطالعات انجام شده)

3-مواد و روشها

4-نتایج؛بحث(با هم یا جداگانه)

5-پیشنهادات

6-فهرست منابع و ماخذ

7-ضمائم

8-چکیده انگلیسی

اما چون در اینجا قصد دارم شما را با نگارش پایان نامه هایی با موضوعات اقتصادی یا مدیریتی در شیلات (که احتمالا با اینجانب انتخاب نموده اید) آشنا کنم نظر شما را به مراجعه به نمونه فهرست پایان نامه در همین وبلاگ جلب می نمایم اما برای توضیحات دیگر و به مطالب و  شکل متداول پایان نامه هامی توانید به قسمت های ذیل توجه نمایید

1-اطلاعات کلی

1-1-عنوان:چون عناوین پایان نامه ها در بانکهای اطلاعاتی حفظ می گردد لازم است ضمن رسا بودن مختصر باشد.یک پایان نامه بیش از یک عنوان نمیتواند داشته باشد بنابراین عنوان تصویب شده و عنوان ارائه شده در پایان نامه باید کاملا یکسان باشد یک عنوان خوب،مختصر مفید و جامع است و با کمترین محتوی پایان نامه را معرفی می کند.یعنی مطابق همان پروپوزال یا پیشنهادیه تصویب شده اولیه تحقیق در دانشکده باشد.

1-2-روی جلد پایان نامه:رنگ جلد پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد برای هر دانشکده یکسان و متفاوت از دانشکده های دیگر است اطلاعات مربوط به پایان نامه ر روی جلد سمت راست به زبان فارسی و در روی جلد سمت چپ به زبان انگلیسی درج می گردد که شامل:آرم دانشگاه با زیرنویس اسم دانشگاه نام دانشکده،مقطع(کارشناسی ارشد M.Sc) و رشته تحصیلی،نام نویسنده،نام استادراهنما و زمان دفاع می باشد(از ذکر نام اساتید مشاور در روی جلد پرهیز شود).در کنار شیرازه عنوان نام دانشجو و سال ارائه درج شود.(از جناب اقای مهندس چمنی در دانشکده شیلات و محیط زیست می توانید کمک بگیرید)

1-3-کاخذ سفید:قبل از شروع مطالب یک کاعذ سفید قرار گیرد.

1-4-بسم ا.. ارحمن الرحیم: از آنجا که بهترین سرآغاز هر کار نام خدا و یاد خدا می باشد نخستین نوشته به این صفحه اختصاص می یابد که باید با رسم الخط زیبا درج گردد.

1-5-صفحه عنوان داخل پایان نامه: در این صفحه مطالب روی جلد پایان نامه عینا تکرار میگردد با این تفاوت که نام استاد یا اساتید مشاور نیز در این صفحه پس از نام استادراهنما درج میگردد.

1-6-صورتجلسه دفاع:در این قسمت فرم امضاء شده صورت جلسه دفاع قرار می گیرد.

1-7-تقدیم: این صفحه اختیاری است و به ذکر نام فرد یا افرادی می پردازد که پایان نامه به ایشان تقدیم میگردد اگرچه متن این صفحه به سلیقه شخص بستگی دارد.اما نوشتن آن باید به شئونات ملی و فرهنگ اسلامی کشور توجه شود.متن تقدیم حداکثر باید در یک صفحه تهیه شود

1-8-تشکر و قدردانی:در این صفحه از افرادی که بنحوی در انجام مراحل مختلف پایان نامه موثر بوده اند سپاسگزاری میشود.عنوان این صفحه به فاصله سه سطر از لبه کادر به شکل وسط چین نوشته می شود و متن اصلی به  فاصله دو سطر زیر آن نوشته می شود.اگر این طرح با مشارکت موسسات دیگر یه اجرا درآمده باشد برای تشکر از آنها صفحه جداگانه در نظر گرفته میشود.

1-9-چکیده:چکیده پایان نامه شامل بیان مختصر مسئله مورد تحقیق،روش و مراحل انجام آزمایشات برای جمع آوری داده ها،نحوه تجزیه تحلیل و نتیجه گرفته شده می باشد بنابراین باید منعکس کننده اصل موضوع باشد.اهداف و موارد بررسی شده موردتوجه قرار گیرند و از ذکر تاریخچه،زمینه تحقیق و توسیف تکنیکهای بدیهی خودداری گردد و تاکید روی اطلاعات تازه،یافته ها و اصطلاحات جدید،نظریه ها،نتایج و پیشنهادات متمرکز گردد.

چکیده حداکثر در یک صفحه تایب  می گردد فاصله بین حطوط 5/0 و از خط لوتوس 12 استفاده گردد.عنوان چکیده به فاصله دو سطر از کادر در وسط صفحه درج می شود.

در چکیده به منبع ارجاع داده نمی شود و باید از ذکر مشخصات پایان نامه در صفحه چکیده خودداری کرد.

محتوی چکیده براساس موضوع تحقیق در مراکز اطلاعاتی طبقه بندی و نگهداری می شود به این جهت وجود کلمات کلیدی بسیار لازم است. کلمات کلیدی انتخاب شده باید نشان دهنده ماهیت محتوی و گرایش کار باشد و تعداد کلمات کلیدی معمولا چهار تا پنج کلمه می باشد.

تذکر:چکیده به زبان انگلیسی ضروری است.

1-10-فهرست مطالب:فهرست مطالب شامل فهرست های جدول ها،شکل ها،علامت های اختصاری،عنوان فصل ها،بخشها و زیربخشهای هر فصل پایان نامه با ذکر شماره صفحه شروع مطالب و عنوان مربوطه می باشد.این فهرست ها با حروف ابجد شماره گذاری شوند.

1-11-فهرست علائم و نشانه ها(در صورت نیاز)

1-12 فهرست جدول ها(در صورت نیاز)

1-13 فهرست شکلها(در صورت نیاز): کلیه تصاویر،نمودارها و عکسهای موجود در متن با نام شکل در این صفحه آورده می شوند.

1-14 سایرفهرست ها (در صورت نیاز)

لازم به ذکر است عنوان کلیه فهرست های مربوطه در وسط و بالای کلیه صفحات مرتبط درج می شود.عناوین اصلی و فرعی در سمت راست و شماره عناوین مربوطه در سمت چپ درج می شود.در کلیه فهرستها نکته اساسی این است که عناوین ذکر شده در این بخش باید با عناوین ارایه شده در داخل متن یکسان باشند.برای جلوگیری از خطای چشم شماره صفحه عنوان های اصلی با نقطه چین از آن جدا می شود.

عناوین اصلی از منتها ایه سمت راست هرسطر،عناوین فرعی به اندازه چهار حرف داخل تر از عناوین اصلی و عناوین فرعی تر به اندازه هشت حرف داخل تر از عنوان اصلی نوشته می شود.

بخش دوم:متن اصلی پایان نامه

2-1-مقدمه(مشنمل برکلیات-فرضیات و اهداف)(فصل اول)(که همان کلیات است)

اولین فصل از متن اصلی پایان نامه و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است.شامل بیان مسئله اهداف و فرضیات می باشد.

بیان مسئله:در این قسمت موضوع موردمطالعه تعریف،دلایل انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجرای آن به روشنی توضیح داده شود.

اهداف و فرضیا ت:به همان ترتیبی که در پیشنهادیه طرح آمده بود آورده شود.

2-2-بررسی منابع(مروری بر مطالعات انجام شده((فصل دوم)(که همان چارچوب نظری و سوابق تحقیق در پایان نامه های مدیریتی و اقتصادی شیلات است)

در این فصل نویسنده به ارائه و بحث پیرامون نظریات محققینی که قبلا در حواشی موضوع تحقیق تحقیقات دیگری انجام داده اند می پردازد.لازم به ذکر است منظور از ارئه این فصل صرفا نقل قول از منابع و مراجع مختلف نیست بلکه باید خلاصه ای از نظرات آنها را به همراه بحث کلی بر روی نظرات داده شده آورده شود و همراه با جمع بندی و نشان دادن خلاء تحقیقاتی باشد.

2-3-مواد و روشها(فصل سوم)

در این فصل موارد زیر باید به شکل مفصل ارئه گردد.

-زمان و مکان تحقیق

-روش جمع آوری داده با ذکر منابع مورداستفاده در این بخش

-جمعیت موردمطالعه(روش و شیوه نمونه گیری و حجم نمونه)

-روش اجرای طرح

-روش تجزیه و تحلیل داده ها

2-4-نتایج(فصل چهارم)

در این فصل نویسنده به عنوان داوری بی طرف تنها به ارائه نتایج و مقایسه آنها بر اساس فرضیات و اهداف تعیین شده می پردازد و لازم است که نتایج مقایسه های آماری و سطح معنی داری آنها برحسب نوع مطالعه آورده شود .اما نتیجه گیری نهایی و نحوه تعمیم این نتایج و توجیه آنها به فصل بعدی(بحث و نتیجه گیری)موکول می گردد.ارائه نتیج معمولا در قالب متن،جدول و نمودار صورت می گیرد.

2-5-بحث(فصل پنجم):

در این مبحث نتایج ارائه شده در فصل قبل موردبحث قرار می گیرد و نهایتا جمع بندی کلی از نتایج و بحث صورت می گیرد و تحت عنوان نتیجه گیری کلی در انتهای این فصل در یک صفحه به شکل جداگانه ای آورده می شود.پیشنهادات نیز با توجه به نتایج گرفته شده به دو قسمت زیر تقسیم می گردد:

1) پیشنهادات اجرایی:که این قسمت ارتباط دارد با به کارگیری یافته های تحقیق

2)پیشنهادات پژوهشی:که براساس زمینه های جدیدی است که برای تحقیقات بعدی ایجاد شده.

چند نکته تکمیلی:

 • اندازه فونت متن اصلی 12 و خطوط تک فاصله(Single space) باشد.
 • چملات متن به شکل کوتاه،گویا نوشته شوند.
 • از یکی از قلم های Lotus و Zarاستفاده شود.
 • حاشیه بالا و پایین 6/5 سانتی متر،حاشیه چپ و راست 4 سانتی متر باشد.در اولین صفحه هر فصل که یک سوم صفحه صفحه در بالا و حاوی شماره و اسم فصل باشد.این محدودیتها در مورد نمودارها،جداول،نقشه ها،عکسها،فهرستها،اشکال و غیره نیز باید رعایت گردد.
 • در نگارش متن پایان نامه قبل از شروع هر عنوان اصلی 2 سطر و قبل از شروع هر عنوان فرعی یک سطر خالی قرارمی گیرد.
 • شماره گذاری با اعداد از اولین صفحه مقدمه آغاز شده و تا آخرین صفحه غیر از ضمائم ادامه می یابد شماره صفحات باید در وسط و پایین صفحه درج گردد.
 • صفحه اول هرفصل مانند صفحه مقدمه،مروری بر مطالعات انجام شده و....شماره صفحه نمی خورد اما به حساب می آید.
 • در منبع نویسی در داخل متن پایان نامه چنانچه منبع بوسیله یک یا دو نفر نوشته شده باشد نام نگارنده یا نگارندنگان و سال موردنظر و در صورتیکه بوسیله بیش از دو نگارنده نوشته شده باشد نام نگارنده اول همراه با کلمه(همکاران) اورده خواهد شد.در صورت استفاده از منابع لاتین نام نویسنده و سال موردنظر به فارسی در متن ذکر میگردد.

در زیرنویسی دهی پایین صفحه شماره ها به صورت دوستونه زیر نیم خطی در سمت چپ کاغذ از شماره 1 آغاز شود.اگر پیداکردن معادل فارسی برای کلمه ای خاص مانند یک کلمه لاتین مشکل باشد،کلمه با حروف فارسی در متن نوشته می شود و درزیرنویس اصل کلمه لاتین می آید.

 

اسامی علمی(جنس و گونه،گیاهان،جانوران)در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایب شوند

 

از بکاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر،آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه،به زیرنویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

 • توضیح جدول ها در بالا و توضیح شکل ها در پایین شکل و هردو به صورت لوتوس بولد 10 باشد.متن و اعداد داخل جداول با فونت لوتوس 10 تهیه شود.در کنار محورهای مختصات هریک از منحنی ها و نمودارها باید عنوان و واحد مربوطه ذکر شود.
 • جدولها و تصاویر در متن پایان نامه هرکدام به صورت جداگانه ومسلسل شماره گذاری می شوند.
 • فاصله بالانویسی جدول تا سطرقبلی و زیرنویسی شکل تا سطربعدی 5/1 در نظر گرفته می شود.
 • از نگارش کلمات لاتین در متن پایان نامه روی اشکال و جداول خودداری شود و به شکل زیرنویس اورده شود.
 • از تایپ پایان نامه بوسیله چاپگر کامپیوتر غیرلیزری خودداری گردد.
 • شماره گذاری صفحات:صفحات "بسم الله الرحمن الرحیم"، "تقدیم"،و "قدردانی" شمارهگداری نمی شود.صفحات"فهرستها" با حروف(الف،ب و ....)شماره گذاری خواهند شد.
 • شماره گذاری موضوعات:موضوعات اصلی پایان نامه به چندفصل(بخش)تقسیم می گردد.هریک از بخشهای هر فصل با دو شماره که با خط فاصل از یکدیگر جدا شده اند،مشخص می گردد.عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش موردنظر می باشد.در صورتیکه هر بخش دارای زیربخش باشد،هر زیربخش در سمت چپ عدد فوق قرار می گیرد.
 • شماره گذاری شکلها و جداول:شمارهگذاری شکلها و جداول نیز از قانون بالا تبعیت می کند.

بعنوان مثال هفتمین شکل در فصل دوم بصورت(شکل2-7نمودار تغییرات ...)نوشته می شود.شماره گذاری جدولها و شکلها مستقل از یکدیگر است.

 • شماره گذاری ضمائم:ضمائم پایان نامه با حروف القبا نامگذاری می شوند(ضمیمه الف،ضمیمه ب).صفحات هریک از ضهائم بطورمستقل و از عدد یک شماره گذاری خواهد شد.شکلها و جدولهای موجود در هر ضمیمه نیز با توجه به ضمیمه مربوطه شمارهگذاری خواهدشد.به عنوان مثال دومین جدول در ضمیمه الف بصورت زیرنوشته می شود(جدول الف-2)
 • شماره گذاری روابط و فرمولها:هر رابطه که در متن باشد با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می گردند.عدد سمت راست بیان  گر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیبی رابطه موردنظر است.مثلا دهمین رابطه در فصل هفتم بصورت(7-10)نوشته می شود.روابطی که در ضمائم آمده است،با توجه به حروف ابجد آن ضمیمه شمارهگذاری می گردد.مانند رابطه(الف-2)

 

 

 

 

2-6--منابع:

مناسب ترین محل برای ذکر منابع؛آخر پایان نامه است وبهتر است بر حسب حروف الفبا ونام نویسنده مرتب گردد.

تبصره1-منبعی که مستقیما" مورد استفاده قرار می گیرد باید ذکر گردد.

تبصره2-از منابع ذکر شده حتما" در پایان نامه با قید شماره یا نام نویسنده استفاده شده باشد.

تبصره3-در شماره گذاری نخست منابع فارسی و متعاقب آن منابع انگلیسی بصورت مسلسل شماره گذاری می شوند.

تبصره4-منابع باید از مقالات چاپ شده باشد.

تذکر:

*حتی المقدور سعی شود از منابع جدید و معتبر علمی –پژوهشی استفاده شده و از ارجاع مطالب علمی به جزوات درسی خودداری گردد.

*در بخش منابع از شماره دادن به آنها اجتناب کنید.

*ذکر نام تمامی نویسندگان مقاله در بخش منابع ضروری می باسد و برای تعداد بیشتر از کلمه و همکاران یا (   et al) استفاده می شود.

*در مواردی که فقط چکیده مقاله در اختیار می باشد در پایان نامه منبع ذکر کلمه چکیده(    Abstract)ضروری است.

 

 

-منابع مورد استفاده:

منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبا نام فامیل اولین نگارنده اورده میشود. چنانچه ازیک نگارنده چندین منبع مورد استفاده قرار گیرد ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. در صورتیکه مقالات منفرد و مشترک از یک نویسنده ارائه شود ابتدا مقالات منفرد و سپس مقالات مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب میشوند.

در تنظیم مراجع فارسی وسپس خارجی بصورت پیوسته شماره گذاری می شوند.در مورد مقاله به ترتیب نام فامیل نگارنده؛حرف اول اسم کوچک نگارنده؛تاریخ انتشار مقاله؛عنوان اختصاری یا کامل مجله؛شماره جلد یا سال؛شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحات مقاله خواهد آمد.در صورت وجود چند نگارنده پس از نوشتن نام فامیل و حرف اول اسم کوچک نگارنده اول به ترتیبی که ذکر گردید برای هریک از نگارندگان دیگر ابتدا حرف اول اسم کوچک وسپس نام فامیل هریک از آنان خواهد آمد.قبل از نوشتن حرف اول اسم کوچک نگارنده آخر کلمه and در منابع خارجی و حرف"و" در منابع فارسی خواهد آمد.

در مورد کتاب به ترتیب نام فامیل نگارنده؛حرف اول اسم کوچک نگارنده(در صورت وجود چند نگارنده مطابق دستور العمل مقاله عمل شود)تاریخ انتشار؛عنوان کامل کتاب؛شماره جلد؛شماره ویرایش؛ناشر؛محل انتشار و تعداد کل صفحات کتاب خواهد آمد.

در مورد مرجعی که نویسنده آن مشخص نیست بجای نام نگارنده کلمه بی نام و در مرجع خارجی کلمه Anonymouseذکر خواهد شد.

در مورد مقاله ای که از یک مجموعه استخراج شده است پس از نوشتن نام نویسنده؛تاریخ وعنوان مقاله باید بعد ازذکر کلمه"در" در فارسی و"''inدر خارجی در داخل یک گیومه ذکر گردد.

 

مثالهایی از منبع نویسی در انتهای پایان نامه:

کتاب مرجع به صورت کلی

 

نام خانوادگی نویسندگان کتاب،حرف یا حروف اول اسم نویسندگان،سال انتشار،عنوان کتاب،ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

 

الف)کتاب به فارسی

 

1.یزدی صمدی،ب.،رضایی،ع.م.و ولی زاده،م.1376،طرح های آماری در پژوهش های کشاورزی،انتشارات دانشگاه تهران،764ص.

 

ب)کتاب به لاتین(رجوع به کل صفحه)

 

1.Sumerfield,R.T.,and Roberts,E.H.1985.Grain legume crops.Mackys of Chatham,Kent,London.480p.

 

ج) کتاب به لاتین(  صفحه های مورد استفاده )

1.Sumerfield,R.T.,and Roberts,E.H.1985.Grain legume crops.Mackys of Chatham,Kent,London,Pp:312-381..

 

یک فصل از یک کتاب مرجع

 • نام خانوادگی نویسنده فصل-حرف یا حروف اول نام نویسنده فصل با حروف بزرگ-سال چاپ-عنوان فصل-نام نویسندگان فصل گفته شد(همراه با ذکر کلمه editors در پایان آن در صورت لزوم)-نام کتاب-شماره edition  یا چاپ-محل انتشار-نام ناشر-شماره صفحات
 • انگلیسی:

Sikoorski,Z.E.and Pan B.S .1994.The involvement of protein and nonprotein nitrogen in postmortem changes in sea foods. In: Seafood proteins.Eds.

Sikoorski,Z.E,Pan,B.S.and Shadidi,F.,Chapman&Hall,New York.P:71-83.

 

 • فارسی:

بهرامی،ف.نوحی،ع.1375.کنترل کیفیت آزمایش لیپیدهای سرم،در کتاب تضمین کیفی آزمایشگاهی،مولفین محمدی،ح.جلیلی،ح.چاپ دوم،تهران:مرکز نشر دانشگاهی،صفحات 50 تا 61

کتاب های ترجمه شده

در ترجمه عبارات"در ترجمه"سپس عنوان کتاب و نام مولف اصلی ذکر شود.مثال:

 • بلداجی،ف.1383.در ترجمه مدیریت غذا در پرورش متراکم. آبزیان،گدارد،اس.0مولف).گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

مقالات

 • نام خانوادگی نویسندگان-حرف یا حروف اول نام نویسندگان-سال انتشار-عنوان مقاله-عنوان مجله-شماره مجله-شماره صفحات
 • انگلیسی:

Archer,T.L.,and Bynm,jr.E.D.1992.Economic injury level for the Russian wheat aphid (Hom.Aphididae) on dryland winter wheat. J.Econ.Entomol.5:987-992

تذکر:

1-در قسمت شماره مجله،شماره اول،جلد(   Vol ) مجله است و شماره داخل پرانتز،شماره( No) مجله است.

 • فارسی

مسعودی خراسانی،ف.،حدادچی،غ،باقرانی،ن. و بنایان اول،م.1384.اثرات آللوپاتیک عصاره آب اندام های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)  در غلظت های مختلف بر برخی ویژگی های جوانه زنی بذر رقم PF کلزا ( Brassica napus L. ) . مجله علوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی،12:5،ص 81-73

یک اثر بدون مولف:

مرکز اسناد ملی ایران.133.مقدمات تکنولوژی آموزشی.تهران.انتشارات دانشگاه پیام نور

 

 

پایان نامه:

 • اصغرزاده،ا.1384.تغییرات کیفیت پروتئین و چربی گوشت چرخ شده شسته و نشسته ماهی فیتوفاگ(  Hypophthalmichtys molitrix)در زمان نگهداریبه حالت انجماد.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،69ص
 •  

* Kilinc,B.2003.A study on marination of sardine( Sardina pikchardus) fillets and its shelf life.PhD Thesis.Izmir turkey:Ege University,Institute of Fish Processing Technology

از دقتی که در رعایت این موارد در پایان نامه خود می نمایید متشکرم و برایتان ارزوی موفقیت و بهروزی دارم.

شما می توانید فایل پی دی اف را نیز  از لینک ذیل بدست آورید

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=cffbb3d56aafd47ccd6b2d38dad53e7a

/ 2 نظر / 28 بازدید
سیما ترابیان

با سلام از کمک و راهنمایی شما بابت تمام حمایت ها برای یادگیری بیشتر من بینهایت سپاسگذارم بسیار مورد نیاز و کامل بود دعاگوی شما از راه دور هستم با تشکر فراوان از شما استاد خوبم

لیدا قلی پور

با سلام از راهنمایی شما در مورد نحوه نگارش پایان نامه و اینکه زحمت کشیدید و داخل وبلاگ قرار دادید بسیار ممنون خیلی واضح توضیح داده شده و البته کامل من در حال نوشتن پایان نامه هستم و برای من بسیار کاربرد دارد فرآوری شیلات هستم